Program

PROGRAM NAUCZANIA–  w żłobku program nauczania jest dostosowany do wieku, predyspozycji ,umiejętności każdego Maluszka. Wszelkie  warsztaty są realizowane w formie zabawy czyli Nauczanie poprzez Zabawę.

 

– JĘZYK ANGIELSKI –

Znajomość języków obcych to jedna z kluczowych kompetencji współczesnego człowieka. Rozpoczęcia przyswajania języka od najmłodszych lat jest sposobem na wyposażenie Maluszka w bazowe umiejętności językowe. Wspólna zabawa z lektorem, nauka piosenek, rymowanek, zabawy ruchowe, słuchanie opowieści, bajeczek, oglądanie historyjek obrazkowych  powoduje, że Dzieci  chętnie uczestniczą w zajęciach i nauka przychodzi im bez trudu.. Zajęcia z Maluszkami wzbogacone są  również małymi bohaterami:  maskotkami  i pacynkami  itp.

– ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE–

Obcowanie z muzyką kształtuje od najmłodszych lat wrażenia i upodobania estetyczne. Muzyka pobudza wrażliwość Dziecka , wzbogaca wyobraźnię i rozwija zdolność empatii. Przy wykorzystaniu muzyki pobudzamy Dzieci do ruchu, nauki rytmu itp. poprzez zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze, masażyki itp. Zajęcia tego typu mają za zadanie stymulować Dziecko do ruchu dzięki czemu możemy rozwijać u Malucha wrażliwość na zróżnicowanie bodźców oraz nauczyć Dziecko świadomości własnego ciała. Dodatkowo Maluszki na zajęciach zapoznają się z  instrumentami  muzycznymi oraz uczą się  wydobywania  z nich dźwięku.

– ZAJĘCIA EDUKACYJNE –

Na  tych zajęciach  Maluszki  uczą się poznawać otaczający świat całym swoim ciałem i wszystkimi zmysłami. Słuchają, obserwują, badają dotykiem, smakiem i węchem. Ćwicząc na bardzo różnych materiałach i fakturach Dzieci pobudzają zmysły oraz rozbudzają ciekawość poznawczą. Zapoznajemy się ze   zjawiskami atmosferycznymi w poszczególnych porach roku oraz wszelkie zachodzące w nich procesy .

 

– ZAJĘCIA PLASTYCZNE/SENSORYCZNE/SENSOPLASTYCZNE –

Edukacja plastyczna jest najbardziej twórczym działaniem, które wyzwala uczucia i emocje. Zajęcia  to różne formy aktywności, do których zalicza się rysowanie, malowanie, modelowanie, lepienie, przesypywanie, dotykanie itp. Zajęcia uczą nabywania samodzielności, sprawności, umiejętności doświadczania ,samo decydowania oraz poznawania elementów świata i związków przyczynowo – skutkowych. Ten rodzaj aktywności  doskonale przygotowuje rączki do pisania w późniejszych etapach edukacji, ćwiczą koncentrację uwagi i zaangażowanie.

Zapewniamy dzieciom stały dostęp do różnych materiałów i narzędzi co stymuluje rozwój kreatywności i wyobraźnię.

– KĄCIK MAŁEGO CZYTELNIKA –

Czytanie Dzieciom już od najmłodszych lat niesie za sobą wiele korzyści i pozytywnego wpływu. To czas  kiedy Maluch może się wyciszyć  i odprężyć. Czytanie zbliża, wytwarza bliskość niezbędną do wytworzenia trwałej , opartej na zaufaniu relacji. Jest to również czas nauki  przyswajania poprawnego języka, poprawnych zwrotów i słów oraz poszerzania swojej małej wyobraźni.