Kadra

KADRA

Kadrę w Żłobku  Niepublicznym Childrens English Centre tworzy zespół opiekunów z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi do 3 roku życia. Opiekunów cechują wielkie pokłady empatii, umiejętności organizacyjnych oraz kreatywności w działaniu.

Za prawidłowe funkcjonowanie placówki odpowiada Dyrektor Żłobka- Iwona Stawiarska. Dba o prawidłową realizację opiekuńczo- wychowawczą Dzieci , obsługę administracyjna, gospodarczą i finansową przedszkola. Współpracuje z Rodzicami , monitoruje pobyt dzieci w Żłobku. Współpracuje z instytucjami nadzorującymi placówkę, zapewniając tym samym wysoki poziom pracy Żłobka.