Posiłki

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że posiłki dla dzieci Naszego Żłobka są przygotowywane i dostarczane przez zewnętrzną firmę cateringową.

Po indywidualnej konsultacji Rodziców z Dyrektorem Żłobka, będziemy starali się zapewnić właściwe posiłki dla dzieci o specjalnych potrzebach żywieniowych. Informujemy jednocześnie, że w takiej sytuacji dzienna stawka żywieniowa może ulec zmianie.