ROK 2023/2024

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/ 2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych – 4 września 2023 r.

PRACA ŻŁOBKA

Ferie świąteczne: Przerwa w pracy żłobka w dniach od 27 grudnia – 31 grudnia